0 / 3000

Możemy wykorzystać Twój tekst do budowy korpusu językowego aplikacji i do rozwoju naszych algorytmów analizy tekstu. Nie przesyłaj nam tekstu, który zawiera dane osobowe, narusza prawo lub prawa innych osób. Przeczytaj regulamin aplikacji i politykę prywatności.

Charakterystyka tekstu

Co to za tekst

Doprecyzuj typ i gatunek tekstu, pomoże ci to uzyskać jeszcze lepszą diagnozę

typ tekstu
styl tekstu

Co mierzymy?

Wybierz parametry, które chcesz zbadać. Dowiedz się więcej.

Wyrazy formalne i urzędowe
Słownictwo fachowe
100 wyrazów najczęstszych
Słowa długie i rzadkie
Wszystkie typy zaimków
Średnia liczba wyrazów w zdaniu
Obecność nadawcy
Obecność odbiorcy
Osobowe formy czasownika
3000 wyrazów najczęstszych
1000 wyrazów najczęstszych
2000 wyrazów najczęstszych w internecie
Słowa dłuższe niż 3 sylaby
Liczba słów ortograficznych w tekście
Indeks mglistości języka
Lepszy indeks mglistości języka
Adekwatność długości zdania do trudności tematu
Rzeczowniki odczasownikowe
Imiesłowy na -ąc i -ący
Zwroty per ja, my i zwroty do odbiorcy (łącznie)
Liczba wyrazów słownikowych
Wszystkie formy czasownika
Np. zielony, nowy, dobry
Np. dom, tłum, strach
Np. czule, szybko, miło
Spójniki podrzędne
Wskaźnik nieosobistych odniesień Ertela
Orzeczenia i ukryte orzeczenia
Bezosobowe formy czasownika
Słowa nieprzetłumaczalne A. Wierzbickiej
Np. najwyższy, arcytrudny
Indeks prostego języka
pokaż wszystkie parametry